ADVOKATKONTORET MOA –      TLF   70 15 55 00

Om kontoret

Vårt kontor finner du i 4 etg på Amfi Moa Gård, adresse Langelandsveien 51, 6010 Ålesund. Inngang via heis ved hovedinngang mot vest.

Kontoret er åpent fra 08.00 – 17.00 alle ukedager, men det er fullt mulig å bestille time både tidligere og senere i ukedagene, samt i helger dersom det er spesielle behov. I enkelte saker, for eksempel for eldre klienter, kan vi tilby hjemmebesøk.

Vi har bevilling/autorisasjon i Norge fra Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet, samt at vi er tilsluttet Den Norske Advokatforening. Advokat Aasen har autorisasjon fra Finanstilsynet til å drive eiendomsmegling.

Ansatte: Advokat Tarjei Aasen, advokatfullmektig Elisabeth H. Aasen, sekretær Jill Remøy.

Organisasjonsnummer: 998 468 272

Navn/foretaksnavn: ADVOKAT TARJEI AASEN AS

Organisasjonsform: Aksjeselskap

Forretningsadresse: Langelandsvegen 51
6010 ÅLESUND

Kommune: ÅLESUND

Vilkår:

Advokat Tarjei Aasen har som mål at det skal være et rimelig forhold mellom den verdi advokatbistanden har for deg som klient og den samlede utgift du har i saken.

Salærberegning: Salær fastsettes med utgangspunkt i medgått tid. Salæret beregnes etter oppdragets art, vanskelighetsgrad, de verdier oppdraget gjelder, våre utgifter i forbindelse med utførelsen av oppdraget.

Oppdragsbekreftelse: Når vi mottar et oppdrag, vil vi bekrefte oppdraget i form av en avtale, med beskrivelse av og nærmere vilkår for oppdraget. Klienten kan på forespørsel få oversikt over medgått tid.

For all juridisk bistand vil det tilkomme merverdiavgift med 25 % mva.

Fri rettshjelp: Du kan ha rett til fri rettshjelp. Det økonomiske kravet er normalt at du ikke har større inntekt enn kr. 246.000,- pr. år (alene) eller sammen med samboer/ektefelle ikke mer enn 369.000,- (og i begge tilfeller ikke formue på over kr. 100.000,(formue relatert til egen bolig holdes utenfor). Les mer om fri rettshjelp på f eks www.jus.no. Det kan også søkes om dispensasjon. Advokat Aasen vil søke på dine vegne.

Rettshjelpsdekning: Ulike forsikringsordninger kan dekke advokatutgifter. De fleste villa- og innboforsikringer har rettshjelpsdekning som dekker advokatutgifter med inntil kr. 100.000,-. Egenandel utgjør mellom kr. 3.000,- til kr. 4.000,-, med tillegg av 20 % av påløpt salær utover egenandelen. (Slik dekning ligger normalt også i forsikring for båt, bil, hytte m.v.). Vi hjelper deg med å finne ut om du har krav på fri rettshjelp eller rettshjelpsdekning.