ADVOKATKONTORET MOA –      TLF   70 15 55 00

SelskapsrettAdvokat Tarjei Aasen bistår en rekke bedrifter rundt om i hele landet. Ta gjerne kontakt for en gjennomgang av bedriftens behov. Relevante saksområder kan for eksempel være opprettelse og kvalitetssikring av kontrakter, arbeidsrettslige problemstillinger, forhandlinger, og prosedyre/bistand i rettsapparatet.