ADVOKATKONTORET MOA –      TLF   70 15 55 00

Fast bosted og samvær – barnAdvokat Tarjei Aasen har meget solid erfaring innen barnefordelingssaker. Ta kontakt dersom du har spørsmål du ønsker svar på. Relevante problemstillinger kan være spørsmål om hvor barnet skal bo etter et samlivsbrudd, hvor mye samvær det bør være hos den andre forelderen, og spørsmål tilknyttet foreldreansvaret.

Mange klienter vil få omkostningene dekket av ordningen med fri rettshjelp/sakførsel. Advokat Aasen vil opplyse om du fyller vilkårene for dette.