ADVOKATKONTORET MOA –      TLF   70 15 55 00

Gratis konsultasjonDersom det er ønskelig kan man få en gratis konsultasjon, enten pr. telefon eller i møte, for en gjennomgang av sin sak. Dette er i de fleste tilfeller tilstrekkelig til å få klarlagt hva som eventuelt bør gjøres videre i saken. Du vil her få råd og veiledning uten forpliktelser. Slik gratis konsultasjon må avtales på forhånd, og begrenses til 30 minutt.