ADVOKATKONTORET MOA –      TLF   70 15 55 00

BarnevernAdvokat Tarjei Aasen tar på seg oppdrag i barnevernsaker. Det er en stor fordel å ta kontakt tidlig slik at vi sammen kan forberede saken best mulig, både i saker der barnevernet har varslet om at det kan bli sak for nemda, i saker der foreldre ønsker barn tilbakeført, og ved andre spørsmål.Som hovedregel er advokatbistand i slike saker dekket av det offentlige i sin helhet.

Siste sak i fylkesnemnda endte med full seier, der kommunen ikke fikk medhold i at barna skulle flyttes fra foreldrene.