Tarjei Aasen

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende ...

Benytt Kontaktskjema øverst på siden, eller ring vårt sentralbord på telefon 70 15 55 00.

Vi har flyttet til nye flotte lokaler på...

Vi har flyttet til nye flotte lokaler på Amfi Moa Øst, 4. etasje. Langelandsveien 51, 6010 Ålesund

Ny medarbeider

Elisabeth Aasen er ansatt som advokatfullmektig i firmaet. Vi er godt fornøyd med å kunne ønske henne velkommen.

Selskapsrett

Advokat Tarjei Aasen bistår en rekke bedrifter rundt om i hele landet. Ta gjerne kontakt for en gjennomgang av bedriftens behov. Relevante saksområder kan for eksempel være opprettelse og kvalitetssikring av kontrakter, arbeidsrettslige problemstillinger, forhandlinger, og prosedyre/bistand i rettsapparatet.

Salg av leilighet/ fast eiendom

Advokat Tarjei Aasen bistår både private og utbyggere/firma med det formelle ved overdragelse av fast eiendom. Både for utbyggerfirma og for private kan det tilbys en svært konkurransedyktig fastpris. Dette inkluderer utarbeidelse av kontrakt, kontraktsmøte, arbeid med tinglysing/ pantedokumenter, samt avslutning og oppgjør. Advokat Aasen har godkjenning og forsikring som eiendomsmegler. Ta kontakt for mer informasjon. Ved kontakt til advokatkontoret bes det om at det refereres til dette tilbudet på advokataasen.no

Arv – Testament – Skifte

Advokat Aasen tilbyr alle klienter en gratis konsultasjon i forbindelse med arv, opprettelse av testament, og skifteoppgjør for øvrig. Arveavgiften er nå fjernet, men arveoppgjøret skal gjennomføres, og mange har spørsmål i den forbindelse.

Fast bosted og samvær – barn

Advokat Tarjei Aasen har meget solid erfaring innen barnefordelingssaker. Ta kontakt dersom du har spørsmål du ønsker svar på. Relevante problemstillinger kan være spørsmål om hvor barnet skal bo etter et samlivsbrudd, hvor mye samvær det bør være hos den andre forelderen, og spørsmål tilknyttet foreldreansvaret. Mange klienter vil få omkostningene dekket av ordningen med fri rettshjelp/sakførsel. Advokat Aasen vil opplyse om du fyller vilkårene for dette.

Gratis konsultasjon

Dersom det er ønskelig kan man få en gratis konsultasjon, enten pr. telefon eller i møte, for en gjennomgang av sin sak. Dette er i de fleste tilfeller tilstrekkelig til å få klarlagt hva som eventuelt bør gjøres videre i saken. Du vil her få råd og veiledning uten forpliktelser. Slik gratis konsultasjon må avtales på forhånd, og begrenses til 30 minutt.